World Alliance of political scientists

 
Олександр Лозовицький
Україна
E-Mail


Альянс молодих політологів, політтехнологів та політиків України
є міжнародною спілкою громадських організацій - об'єднанням фахівців, що було створено 16 вересня 2005 року за ініціативою кандидата політичних наук Лозовицького Олександра Станіславовича після остаточного зникнення з національного громадсько-політичного життя Асоціації молодих українських політологів та політиків з метою запобіганню занепаду і сприянню всебічному розвитку науково-дослідних, просвітних і консалтингових спільнот молодих політологів, політтехнологів та політиків України. Ми є єдиною українською молодіжною громадською організацією, що має авторитет та визнання в Світі, а не є філією закордонних структур.
Нашими партнерами є:
Міжнародна асоціація політичних наук, Асоціація політичних наук України, Українська Академія політичних наук, Інститут політологічних та етнонаціональних досліджень НАН України, Всеукраїнська експертна мережа, Всеукраїнська громадська наукова організація “Експерти України”, Центр соціологічних і політологічних досліджень “Соціовимір”, Міжнародна громадська організація українців “Четверта Хвиля”, Всеукраїнська громадська організація “Українська Взаємодопомога”, Товариство дружби та співробітництва “Україна – Франція”, Громадська організація “Інформаційна культура”, Фундація громадських ініціатив, громадська ініціатива “Воля”, Фундація регіональних ініціатив, Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Дебатна Академія”.
Місія нашої діяльності полягає у задоволенні та захисті громадсько-політичних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів громадян шляхом активного формування національної свідомості як широких верств населення так і національної еліти за допомогою інтелектуальних й політичних технологій з метою подальшого всебічного розвитку системи громадянського суспільства України. Насамперед це – забезпечення стійкого та всебічного функціонування і розвитку системи громадянського суспільства, реалізації і захисту громадянами свого конституційного права брати участь в управлінні державними справами для досягнення становища коли політика стає мистецтвом жити разом з метою побудови постіндустріального інформаційного суспільства.
Мета діяльності Альянсу молодих політологів, політтехнологів та політиків України полягає у:
1) захисті законних соціальних, економічних, творчих, вікових, наукових та інших спільних інтересів своїх членів;
2) підтримці осіб, що працюють у сфері розбудови громадянського суспільства та політичної системи України;
3) сприянні можливостям молодих політологів та громадських діячів з усієї України заявити про себе на найвищому рівні, шляхом публікації та донесення до зацікавленої громадськості їх аналітичних матеріалів та думок;
4) об’єднавши таких молодих людей, підвищити в суспільстві престиж політології, наслідком чого має стати максимально можливий вплив Альянсу молодих політологів, політтехнологів та політиків України на політичні процеси.
Сфера професійних інтересів та діяльності:
Державне управління та технології реалізації політичної влади;
Політичний менеджмент й ділове адміністрування;
Технології паблік рилейшнз та стратегії інтелектуального лідерства;
Теорія та історія міждержавних геополітичних технологій, дипломатії і міжнародних відносин;
Етнополітика, конфліктологія та етнопсихологія;
Іміджелогія;
Глобалістика;
Історія та теорія політичних та правових вчень;
Політична економія та економічна кібернетика.
Пріоритетними завданнями розвитку є:
• Сприяння у створенні належної законодавчої бази з питань політологічних та маркетингових досліджень в Україні;
• Сприяння підвищенню ролі та престижу політичної науки в Україні;
• Узагальнення світового досвіду науково-просвітної та практичної діяльності у політичній сфері;
• Національне та міжнародне представництво інтересів членів Альянсу перед державними, громадськими та іншими органами й організаціями, а також іншими особами;
• Впровадження взаємодовіри, взаємної надійності, порядності й ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Альянсу та суб’єктами ринку політологічних та консалтингових послуг;
• Ознайомлення громадськості з діяльністю Альянсу молодих політологів, політтехнологів та політиків України та його членів.
Альянс молодих політологів, політтехнологів та політиків України об’єднує молодих людей, які мають науково-просвітний та практичний громадсько-політичний досвід роботи, вміють аналізувати політичні і економічні події й процеси в Україні та поза її межами.
Президентом Альянсу молодих політологів, політтехнологів та політиків України є ЛОЗОВИЦЬКИЙ Олександр Станіславович, кандидат політичних наук, фундатор та керівник міжнародного проекту «World Alliance of political scientists, political technology and politicians», активний учасник становлення і розвитку громадянського суспільства: генеральний директор громадського об’єднання “Інформаційна культура”, координатор Всеукраїнської Експертної Мережі, керівник політологічної секції державно–політичного розвитку світового українства Української Всесвітньої Координаційної Ради, дійсний член (International Political Science Association (м.Париж, Франція), Президії Асоціації політичних наук України, Української Академії політичних наук, Правління “Асоціації дружби та співробітництва «Україна–Франція»”, міжнародних громадських об’єднань української діаспори «Четверта хвиля» та «Українська взаємодопомога», Російської “Избирательной ассоциации политтехнологов”, Російської “Ассоциации бизнес-образования”), а також, авторитетний вітчизняний науковець – автор понад 100 зареєстрованих та опублікованих провідними вітчизняними друкованими та електронними виданнями (“Полiтика і час”, “Людина i полiтика”, “Історія України”, “Персонал”, “Камуфляж”, “Військо України”, “Правознавство”, “Експерт”, “The Epoch Times”, “Слово просвіти”, “Економічний часопис – ХХІ” та іншими) наукових праць й публікацій з політології, державного управління, геополітики, політичного менеджменту, міжнародних відносин та юриспруденції.
Умови вступу та участі у створенні, розбудові та діяльності Альянсу – активність, а також систематична громадсько-політична робота, яка може чітко показати науково-просвітний та практичний рівень політичного розвитку особистості, що є, фактично, тією єдиною умовою, виконавши яку, Рада Альянсу може запросити претендента приєднатися до створення Альянсу молодих політологів, політтехнологів та політиків України. При бажанні, кожен учасник Альянсу молодих політологів, політтехнологів та політиків України зможе взяти участь у всебічному сприянні розбудови громадянського суспільства й політичної системи держави, шляхом участі у проектах 2007 – 2008 років за пріоритетами і спрямуваннями:
• політичний маркетинг та консалтинг;
• іміджмейкерство;
• аналіз геополітики та міжнародних відносин;
• PR- та GR-технологічний консалтинг;
• просвітня діяльність;
• активна науково-дослідна робота;
• файндрайзинг;
• видавнича діяльність;
і, насамперед, у безпосередніх справах сприяння вдосконаленню та розквіту державності:
• активна участь у громадсько-політичних ініціативах в Україні та Світі;
• співпраця із суб’єктами світової спільноти в рамках Міжнародної асоціації політичних наук та іншими міжнародними організаціями;
• розбудова Всеукраїнської Експертної Мережі;
• діяльність в рамках фабрик думок та інших проектів Всеукраїнської громадської наукової організації “Експерти України”;
• щорічне ініціювання, організація й проведення з’їздів, конгресів і форумів молодих політологів, політтехнологів та політиків України;
• активна участь у створенні, розбудові та діяльності Всеукраїнської молодіжної громадської експертної ради;
• надання всебічного сприяння у організації та проведенні спільних заходів з об’єднаннями політологів, політтехнологів та політиків України і Світу;
• розробка, впровадження і проведення тренінгів, програм та проектів громадсько-політичного й соціально-економічного спрямувань;
• активна участь у громадянській кампанії “Молодіжна варта”;
• розробка і впровадження стратегій інтелектуального та громадсько-політичного лідерства;
• активна дієва участь у активізаційній громадянській кампанії “Молодь за Вами спостерігає!”;
• засідання “Політологічного Клубу”; та багатьох інших заходах.
Контактна інформація:
Тел.: +38 (095) 655-96-69
ICQ & QIP: # 211779199
Електронна адреса (E-mail): politologs@gmail.com
Офіційний сайт та додатковий особистий WEB-ресурс: http://www.Lozovitskiy.io.ua